De rol van senioren in de doorstroming op de woningmarkt

Er wordt veel geschreven over de rol van senioren in de doorstroming op de woningmarkt. Volgens verschillende bronnen is de belangrijkste oorzaak van de woningcrisis de geringe doorstroming van ouderen van grote naar kleinere woningen, zoals appartementen. Onze partner (en ledenvereniging) ANBO publiceerde onlangs een artikel over dat ouderen wel degelijk zorgen voor doorstroming op de woningmarkt.

ANBO

ANBO is een vereniging van, voor en door leden die al sinds 1900 de belangen van ouderen behartigt. Op het gebied van inkomen, pensioen, de digitale samenleving, wonen, veiligheid en gezondheid biedt ANBO informatie, advies en ondersteuning. Volgens het nieuwsartikel van de ledenvereniging zorgen ouderen jaarlijks voor het vrijkomen van 100.000 woningen. Ook woont bijna de helft van de ouderen vanaf 75 jaar al in een appartement.

ANBO schrijft:  “Wij vragen veel aandacht voor de noodzaak om vooral de prioriteit te leggen bij het bouwen van woningen voor senioren. Hierbij leggen we grote nadruk op woningen die zo gebouwd worden dat er een vanzelfsprekendheid ontstaat om elkaar te ontmoeten en naar elkaar om te kijken. Maar ook wij realiseren ons dat veel ouderen vinden dat ze goed wonen en niet direct willen verhuizen.

Toch vinden we dat het belangrijk is dat er veel aandacht blijft voor ouderenhuisvesting. We leven in een vergrijzende samenleving en dan is goed wonen in een fijne wijk een essentiële voorwaarde om prettig ouder te kunnen worden. Niet alleen is het belangrijk dat mensen tijdig nadenken over hun woonsituatie maar ook dat ze stappen kunnen zetten om indien nodig naar een geschiktere woning te kunnen verhuizen.” Lees het volledige artikel via deze link.

Onze ervaring

Onze klanten zijn voor ongeveer de helft actieve senioren die zich bewust zijn van hun (mogelijke) toekomstige kwetsbaarheid en zelf de regie houden. Dat doen ze door nu alvast te verhuizen vanuit hun grote woning naar een appartement of levensloopbestendige woning. Echter is er ook een groot deel dat niet vooruitdenkt. Bij deze groep zien wij helaas veel onnodige stress wanneer er plots iets gebeurt waardoor verhuizen geen keuze meer is. Zij verliezen dan de regie en moeten hals-over-kop naar een (zorg)appartement verhuizen. Dan is het maar de vraag waar zij terechtkomen én moeten ze er binnen 2 weken (of nóg korter) al wonen.

Ons advies

Wij pleiten er, net als de ANBO, voor om u als senior (of als kinderen van een senior) ervan bewust te zijn dat het verstandig is om na te denken over een volgende woning. Ook al bent u daar op dit moment nog niet aan toe: als u (te) lang wacht met het ondernemen van actie, kan het zijn dat u in een vervelende situatie belandt en plotsklaps moet verhuizen naar een plek waar u zich niet thuis voelt.

BRON artikel ANBO: Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)

Reacties zijn gesloten.