Cor Visser

Over uw dienstverlening zijn wij zeer te spreken. Ook de contacten waren prima en de gemaakte afspraken zijn goed nagekomen. Uw verhuisregisseur heeft het geweldig gedaan, het ging allemaal op rolletjes zowel op de oude als nieuwe locatie. Wij waren zeer tevreden over de wijze waarop hij het allemaal aanstuurde. Ook waren wij blij dat de onderlinge samenwerking goed en gezellig was ondanks de drukte die zo’n verhuizing toch met zich meebrengt.