Bieden jullie hulp bij het uitzoeken van een zorgwoning of verpleeghuis?

Bent u zich nog aan het oriënteren op een nieuwe woning met zorg?
Kijk dan eens op filica.nl. U vindt er een landelijk overzicht van verzorgingshuizen en verpleeghuizen voor senioren met een WLZ-indicatie.

Tips van Filica
Wanneer u voor het eerst een verzorgings- of verpleeghuis bezoekt, is het prettig vooraf te weten waar u op kunt letten en wat u kunt vragen. Denk bijvoorbeeld aan:

• De sfeer in het huis
• Wat kan de zorginstelling bieden?
• Grootte van het appartement of kamers en of u uw eigen kamer kunt inrichten
• Welke verschillende soorten medewerkers zijn aanwezig in de zorginstelling? (helpenden, verzorgenden, maatschappelijk werkers, specialist ouderengeneeskunde)
• Hoe organiseert de organisatie de continuïteit van zorg en hoe wordt er gekeken naar de inzet van tijdelijk personeel?
• Rol en betrokkenheid van mantelzorgers en vrijwilligers
• Is er een cliëntenraad, wat is hun rol en hoe kunt u hen bereiken?
• Samenstelling van de bewoners
• Het dagritme van de zorginstelling
• Activiteiten die worden georganiseerd
• Eventuele extra kosten voor de wasserij of tv-abonnement
• Kunt u in de instelling blijven wonen als uw lichamelijke gezondheid achteruitgaat, of als u dement wordt?
• Levensbeschouwelijke zaken en hoe de zorginstelling hiermee omgaat

Vergelijk locaties voor wonen met zorg op filica.nl